Лабораторийн олон улсын стандарт ISO15189 шаардлага хангасан анхдагч хувийн хэвшлийн лаборатори боллоо

Манай лаборатори 2017 оны 9 сарын 1-нд Лабораторийн олон улсын стандарт ISO15189 шаардлага хангасан анхдагч хувийн хэвшлийн лаборатори боллоо.

Олон улсын чанарын түвшинд, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц шинжилгээний хариу.