Нээлттэйажлын байр

Хэрэв та яг одоо зарлагдсан байгаа нээлттэй ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаж байна гэж үзвэл ажилд орох хүсэлт болох АНКЕТ-ыг бөглөнө үү.

Ажлын байр
Нээлтийн огноо
Хаалтын огноо
Маркетингийн мэргэжилтэн
2020.09.10
2020.09.16
Мэдээллийн технологийн инженер
2020.09.17
2020.09.24