Гялс төв

Гялс төв нь 1997 оноос “Гялс” лаборатор нэрээр олонд танигдаж үйлчлүүлэгчиддээ чанартай, хөнгөн шуурхай, зөв боловсон үйлчилж, дэлхийн шинэ дэвшилтэт техник технологийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэхийн төлөө “ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛНЭ” гэсэн уриан дор ажиллаж байна.

Шинжилгээний хариу авах

ИРГЭД

Гялс төв нь дэлхийн шинэ дэвшилтэт техник технологийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэхийн төлөө “ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛНЭ” гэсэн уриан дор ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

БАЙГУУЛЛАГА

Гялс төв нь дэлхийн шинэ дэвшилтэт техник технологийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэхийн төлөө “ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛНЭ” гэсэн уриан дор ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

ЭМНЭЛЭГ

Гялс төв нь дэлхийн шинэ дэвшилтэт техник технологийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэхийн төлөө “ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛНЭ” гэсэн уриан дор ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй