Гялс төв

Гялс төв нь 1997 оноос “Гялс” лаборатор нэрээр олонд танигдаж үйлчлүүлэгчиддээ чанартай, хөнгөн шуурхай, зөв боловсон үйлчилж, дэлхийн шинэ дэвшилтэт техник технологийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэхийн төлөө “ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛНЭ” гэсэн уриан дор ажиллаж байна.

Шинжилгээний хариу авах

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ИРГЭДЭД

Гялс төв нь 1997 оноос “Гялс” лаборатор нэрээр олонд танигдаж үйлчлүүлэгчиддээ чанартай, хөнгөн шуурхай, зөв боловсон үйлчилж, дэлхийн шинэ дэвшилтэт техник технологийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэхийн төлөө “ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛНЭ” гэсэн уриан дор ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ

БАЙГУУЛЛАГУУДАД

Гялс төв нь 1997 оноос “Гялс” лаборатор нэрээр олонд танигдаж үйлчлүүлэгчиддээ чанартай, хөнгөн шуурхай, зөв боловсон үйлчилж, дэлхийн шинэ дэвшилтэт техник технологийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэхийн төлөө “ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛНЭ” гэсэн уриан дор ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ

ЭМНЭЛЭГҮҮДЭД

Гялс төв нь 1997 оноос “Гялс” лаборатор нэрээр олонд танигдаж үйлчлүүлэгчиддээ чанартай, хөнгөн шуурхай, зөв боловсон үйлчилж, дэлхийн шинэ дэвшилтэт техник технологийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэхийн төлөө “ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛНЭ” гэсэн уриан дор ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй