Эрхэмзорилго

Гавшгай
Ямагт тэргүүлэгч
Лабораторийн чанартай үйлчилгээ
Судалгаа шинжилгээний үр дүнд тулгуурласан шийдвэр гаргах

Алсын хараа & Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго:
Монгол орны нөхцөлд нийцтэй дэлхий дахины эрүүл мэнд, анагаах ухааны дэвшилтэт техник, технологийг судлан эзэмшиж, чанартай үйлчилгээ үзүүлэн, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, хүн амаа эрүүлжүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулах.

Алсын хараа:
“Үйлчлүүлэгчид, ажилчиддаа ээлтэй олон улсын шаардлагад нийцсэн Анагаах ухааны төв болох”

Уриа:
“Шинийг эрэлхийлнэ”

Гялсын бахархал

Чанартай
Европын стандартад нийцсэн үйлчилгээ

Гялс систем
Лабораторийн мэдээллийн нэгдсэн систем

Туршлага
Судалгаа шинжилгээний арвин туршлага

Шинэ дэвшилтэт арга, техник технологи
Лабораторийн оношлогоо, эрүүл мэндийн үйлчилгээг Монголдоо нэвтрүүлэгч

Тэргүүлэгч лаборатори
Микробиологи, молекулбиологийн
шинжилгээ