Нийгмийнхариуцлага

Гавшгай
Ямагт тэргүүлэгч
Лабораторийн чанартай үйлчилгээ
Судалгаа шинжилгээний үр дүнд тулгуурласан шийдвэр гаргах

МАУА-ийн түшиц байгууллага “Гялс” Анагаах ухааны төв, ХХК санаачлан “Лабораторийн оношилгооны дэвшил” сургалт-семинарийг 1998, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 онуудад анагаахын эмч, шинжээчдэд лабораторийн оношилгооны Дэлхий дахины болон Монгол улс дахь шинэ соргог, дэвшилтэт хөгжлийн ололтыг танилцуулах зорилготой энэхүү сургалт семинар тогтмол зохион байгуулагддаг үйл ажиллагаа болон төлөвшиж, зөвхөн эрүүл мэндийн салбарынхан төдийгүй, мал эмнэлэг, хүнсний үйлдвэрлэлийн төлөөллийг хамрах чиг хандлагатай болсон байна.

Сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг гарчиг дээр даран сонирхоно уу!

“Лабораторийн оношилгооны дэвшил” – 01 сургалт, семинар /1998 он/

“Гялс” ХХК, Францын “БиоМерью” компанитай хамтран зохион байгуулав.

“Лабораторийн оношилгооны дэвшил” – 02 сургалт, семинар /2008 он/

МАУА, Монголын “Гялс” ХХК, Францын “БиоМерью”, БНСУ-ын “Бионеер” компанитай хамтран зохион байгуулав.

Энэхүү сургалт, семинарт тавигдсан илтгэлүүдийн товчлолийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!

“Лабораторийн оношилгооны дэвшил” – 03 сургалт, семинар /2011 он/

“Гялс” ХХК, Монголын Мянганы Сорилтын Сангийн Эрүүл Мэндийн Төслийн удирдлага хамтран зохион байгуулав.

Энэхүү сургалт, семинарт тавигдсан илтгэлүүдийн товчлолийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!

“Лабораторийн оношилгооны дэвшил” – 04 сургалт, семинар /2012 он/

“Гялс” XXK, ЭМЯ-ны Халдварт өвчин, тархвар судлалын мэргэжлийн зөвлөл, Халдварт өвчинтэй тэмцэх Монголын үндэсний холбоо (ХӨТМҮХ), Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний төв (ХӨСҮТ ) хамтран зохион байгуулав.

Энэхүү сургалт, семинарт тавигдсан илтгэлүүдийн товчлолийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!

“Лабораторийн оношилгооны дэвшил” – 05 сургалт, семинар /2013 он/

“Гялс” ХХК, Франц улсын CHROMagar компанитай хамтран зохион байгуулав.

Энэхүү сургалт, семинарт тавигдсан илтгэлүүдийн товчлолийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!

“Лабораторийн оношилгооны дэвшил” – 06 сургалт, семинар /2014 он/

“Гялс” ХХК, ЭМЯ-ны нян судлал, эх барих эмэгтэйчүүд судлал болон эмнэлгээс шалтгаант халдварын мэргэжлийн зөвлөлүүд хамтран зохион байгуулав.

Энэхүү сургалт, семинарт тавигдсан илтгэлүүдийн товчлолийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!

“Лабораторийн оношилгооны дэвшил” – 07 сургалт, семинар /2017 он/

Энэхүү сургалт, семинарт тавигдсан илтгэлүүдийн товчлолийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!

“Лабораторийн оношилгооны дэвшил – 08 сургалт семинар /2019/

Энэхүү сургалт семинарын мэдээллийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!

“Лабораторийн оношилгооны дэвшил – 09 сургалт семинар /2021/

Энэхүү сургалт семинарын мэдээллийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!