Менежментийнбаг

Гялсын хамт олон бид чадварлаг, мэргэжлийн, ёс зүйтэй салбартаа олон жил ажилласан туршлагатай хамт олноор багаа бүрдүүлэн шинийг эрэлхийлэн ажилладаг.

Н.Наранбат

Гүйцэтгэх Захирал

Н.Хишигсүрэн

Нэгдсэн лабораторийн албаны дарга

С.Ариунцэцэг

Санхүү эдийн засгийн албаны дарга

Б.Цэрэнбат

Бизнес харилцааны албаны дарга

Н.Наранболд

Чанар үнэлгээ дотоод хяналтын албаны дарга

Ц.Янжинсүрэнхор

Хүний нөөцийн албаны дарга

П.Энхбаатар

Тохижилт үйлчилгээний албаны дарга