Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

tPSA - Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (нийт)

Иммунологи

Шинжилгээнд бэлтгэх:

  1. Шинжилгээ өгөхийн өмнө тайван байх.(2)
  2. Биеийн хүчний ажил хийхээс зайлсхийх
  3. Хоолны хэвийн дэглэмийг баримтлана.(1)

Ашигласан материал:

  1. Mosby’s Diagnostic and Laboratory test reference 12th edition
  2. https://labtestsonline.org/tests/prostate-specific-antigen-psa