Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

Insulin - Инсулин

Дотоод шүүрлийн үйл ажиллагааны багц шинжилгээ

Үйлчлүүлэгчийг шинжилгээнд бэлтгэх:

  1. Шинжилгээ өгөхийн өмнө 8 цагийн турш мацаг барих шаардлагатай. Ус ууж болно.(2)
  2. Шинжилгээнд нөлөөлөх эм хэрэглэхгүй байх. Хэрэв хэрэглэдэг бол эмчидээ мэдэгдэх хэрэгтэй. Үүнд: кортикостеройд, леводопа(1)

Ашигласан материал:

  1. Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 12th edition
  2. https://labtestsonline.org/tests/insulin