Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

HR CRP - Ц реактив уураг (Өндөр мэдрэг)

Үе мөчний үйл ажиллагааны багц, Зүрх судасны үйл ажиллагааны багц, 50+ насны багц шинжилгээ, 30-49 насны багц шинжилгээ, 19-29 насны багц шинжилгээ, 13-18 насны багц шинжилгээ, 2-12 насны багц шинжилгээ

 Шинжилгээнд бэлтгэх:

  1. Шинжилгээ өгөхийн өмнө тамхи татахгүй байх. Энэ нь шинжилгээний хариунд нөлөөлөх боломжтой.
  2. Шинжилгээний хариунд нөлөөлөх эм хэрэглэхгүй байх. Хэрэв хэрэглэдэг бол эмчидээ мэдэгдэх хэрэгтэй. Үүнд: эстроген, прогестерон, ниацин, статин.

Ашигласан материал:

  1. Mosby’s diagnostic and laboratory test reference 12th edition