Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

HP-ACON H.Pylori Ag - Өтгөнд хеликобактер-ийн эсрэгтөрөгч илрүүлэх /тоогоор/

Иммунологи

Үйлчлүүлэгч шинжилгээнд бэлтгэх

  1. Зөвхөн хүний өтгөний сорьцыг шинжилнэ.
  2. Сорьцоо цуглуулахын өмнө ердийн хоолны дэглэмийг баримтална.(3)
  3. Антибиотик болон бактерийн эсрэг эм, эмчилгээ хийлгээгүй байх. Энэ нь шинжилгээний хариунд нөлөөлөх эрсдэлтэй.(1,2)
  4. Сорьцыг ариун, нэг удаагийн хуванцар саванд авах.
  5. Сорьц нь ус болон шээстэй холилдохоос сэргийлэх.

Ашигласан материал:

  1. Foresight H.Pylori Antigen ELA Test kit Package insert
  2. https://www.geisingermedicallabs.com/
  3. https://www.clinicallabs.com.au/functional-pathology-old/practitioners/functional-tests-arterial/helicobacter-pylori-stool-antigen-test/