Шинжилгээнийтайлбар

HBV load - Элэгний В вирүс тоолох

Хепатит В вирүсийн халдвартай хүнд элэгний өмөн үүсэх магадлал өндөр байдаг тул вирүсийн тоо бага байсан ч эмчилгээ хийлгэх нь зөв гэж мэргэжилтнүүд зөвлөдөг.

Хэрхэн шинжлэх вэ?

Тус шинжилгээ нь цусан дахь нийт элэгний В вирүсийг тоолдог бөгөөд элгэнд шинээр үүсч байгаа эсэхийг тодорхойлдог. Мөн вирүсийн эсрэг эмчилгээ хийлгэж байгаа тохиолдолд эмчилгээний үр дүнг хянах зорилгоор вирүсийг тоолно.

Хэзээ төлөвлөгддөг вэ?

Элэгний В вирүсийн шинжилгээнүүдийг дараах шинж тэмдгүүд илэрсэн тохиолдолд төлөвлөнө:

  • Халуурах
  • Ядрах
  • Хоолны дуршил алдагдах
  • Толгой эргэх, бөөлжих
  • Хэвлий орчмоор өвдөх
  • Шээсний өнгө харлах, өтгөний өнгө бүдгэрэх
  • Үе мөчөөр өвдөх
  • Шарлах

Мөн АЛаТ, АСаТ гэх шинжилгээнүүдийг хийж хүнд төрлийн элэгний үрэвслийг оношилж болдог. Харин архаг элэгний үрэвслийн үед шинж тэмдэг илрэх нь ховор бөгөөд шинжилгээний хариу хэвийн бус гарсан тохиолдолд л оношлогдох нь элбэг.

Шинжилгээний хариуг хэрхэн унших вэ?

Вирүсийн тоо 20000 IU/ml-ээс доош болон HBeAg илэрсэн тохиолдолд вирүсийг идэвхтэй гэж үзэх бөгөөд элгэнд гэмтэл учруулах чадвартай байгааг илтгэнэ.

Вирүсийн тоо 20000 IU/ml-ээс их тохиолдолд зайлшгүй вирүсийн эсрэг эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай гэж үздэг.

Молекул биологи