Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

Ферритин

Иммунологи

Ковидын дараах хяналтын багц шинжилгээ

Шинжилгээ өгөхөөс өмнө 8 цагийн турш мацаг барих. Ус ууж болно.
Төмрийн бэлдмэл хэрэглэхгүй байх. Энэ нь шинжилгээний үр дүнд нөлөөлнө.