Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

CYST С - Цистатин Ц

Бөөр шээс дамжуулах үйл ажиллагааны багц шинжилгээ

Үйлчлүүлэгчийг шинжилгээнд бэлтгэх:

  1. Шинжилгээ өгөхөөс өмнө шөнийн турш мацаг барих.(2)
  2. Шинжилгээний өмнө тамхи татахгүй байх.(1)

Ашигласан материал:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507821/
  2. https://www.labcorp.com/tests/121251/cystatin-c