Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

C-peptide - Ц-пептид

Дотоод шүүрлийн үйл ажиллагааны багц

Үйлчлүүлэгчийг шинжилгээнд бэлтгэх:

  1. Шинжилгээнд нөлөөлөх эм хэрэглээгүй байх.(2)
  2. Шинжилгээ өгөхөөс өмнө 8-10 цагийн турш мацаг барих шаарлагатай.(3)

Ашигласан материал:

  1. Эмнэлзүй лабораторийн мэргэжилтний гарын авлага Г. Наран, Н. Мөнхтүвшин УБ 2012 он
  2. Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 12th edition
  3. https://labtestsonline.org/tests/c-peptide