Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

APO A1 - Аполипопротейн А1

Энэ шинжилгээг бусад өөх тосны шинжилгээтэй цуг зүрх судасны өвчин тусах эрсдэлийг тодорхойлоход ашиглана.

Зүрх судасны үйл ажиллагааны багц шинжилгээ, Өөх тос бодисын солилцооны багц шинжилгээ,

Үйлчлүүлэгчийг шинжилгээнд бэлтгэх:

  1. Тайван байх.
  2. Шинжилгээ өгөхөөс өмнө 12-14 цагийн турш мацаг барих. Ус ууж болно.(1,2)

Ашигласан материал:

  1. https://labtestsonline.org/https://labtestsonline.org/tests/apo-i
  2. https://www.portea.com/labs/diagnostic-tests/apolipoprotein-a1-apoa-apo-a1-92/