Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

Anti HBs - Элэгний В вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох

Нийт уураг болон альбуминыг өвчтөний ерөнхий эрүүл мэндийн байдлыг хянах зорилготойгоор хийдэг.

Мэдээлэл нэмэх

Иммунологи

Нойр булчирхайн үйл ажиллагааны багц шинжилгээ, Дотоод шүүрлийн үйл ажиллагааны багц шинжилгээ, 50+ насны багц шинжилгээ, 30+49 насны багц шинжилгээ, 19-29 насны багц шинжилгээ, 13-18 насны багц шинжилгээ

Үйлчлүүлэгчийг шинжилгээнд бэлтгэх:

  1. Тайван байх
  2. Архи согтууруулах төрлийн ундааг 24 цагийн турш хэрэглээгүй байх.(1,2)
  3. Шинжилгээ өгөхөөс өмнө мацаг барих хэрэгтэй.(1)
  4. Шинжилгээнд нөлөөлөх эм хэрэглэхгүй байх. Хэрэв хэрэглэдэг бол хариуцсан эмчидээ мэдэгдэх хэрэгтэй. Үүнд: цитрат, глюкоз, оксалат, аспирин, аминосалицилин хүчил(3)

Ашигласан материал:

  1. Эмнэл зүйн лабораторийн мэргэжилтний гарын авлага Г. Наран, Н. Мөнхтүвшин УБ 2012 он
  2. https://labtestsonline.org/tests/amylase
  3. Mosby’s Diagnostic and Laboratory test Reference 12th edition