Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

ALT - Аланинаминотрансфераза

Нийт уураг болон альбуминыг өвчтөний ерөнхий эрүүл мэндийн байдлыг хянах зорилготойгоор хийдэг.

Мэдээлэл нэмэх

Ажилд орохын өмнөх багц шинжилгээ, Жирэмсний хяналтын багц шинжилгээ, Элэг цөсний үйл ажиллагааны багц шинжилгээ, 50+ насны багц шинжилгээ, 30-49 насны багц шинжилгээ, 19-29 насны багц шинжилгээ, 13-18 насны багц шинжилгээ, 2-12 насны багц шинжилгээ

Үйлчлүүлэгч шинжилгээнд бэлтгэх

  1. Тайван байх
  2. Сорьцоо цуглуулахын өмнө ердийн хоолны дэглэмийг баримтална.(2)
  3. Шинжилгээ өгөхөөс 8-14 цагийн турш өлөн байх.(3)
  4. Архи согтууруулах ундаа 24 цагийн турш хэрэглээгүй байх.(1)
  5. Шинжилгээнд нөлөөлөхүйц эм хэрэглээгүй байх. ampicillin, azathioprine, oxacillin (2)

Ашигласан материал:

  1. Эмнэлзүйн лабораторийн мэргэжилтний гарын авлага Г. Наран, Н. Мөнхтүвшин УБ 2012 он
  2. Mosby’s Diagnostic and laboratory test Reference twelfth edition
  3. https://bmcudp.kz/en/patients/terms-of-preparation-for-examinations/preparation-for-laboratory-analysis/3136