Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

Токсоплазмын эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM

Иммунологи

Шинжилгээнд бэлтгэх:

  1. Шинжилгээ өгөхийн өмнө тайван байх.(2)
  2. Биеийн хүчний ажил хийхээс зайлсхийх
  3. Хоолны хэвийн дэглэмийг баримтлана.(1)

Ашигласан материал:

  1. Mosby’s Diagnostic and Laboratory test reference 12th edition
  2. https://labtestsonline.org/tests/prostate-specific-antigen-psa