Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

Аnti IgM HAV - Элэгний A вирүсийн IgМ тодорхойлох

Иммунологи

Ажилд орохын өмнөх багц шинжилгээ, Үйлчилгээний ажилтын багц шинжилгээ, Жирэмсний хяналтын багц шинжилгээ, Бэлгийн замын халдварын багц шинжилгээ

Үйлчлүүлэгчийг шинжилгээнд бэлтгэх:

  1. Тайван байх
  2. Архи согтууруулах төрлийн ундааг 24 цагийн турш хэрэглээгүй байх.(1,2)
  3. Шинжилгээ өгөхөөс өмнө мацаг барих хэрэгтэй.(1)
  4. Шинжилгээнд нөлөөлөх эм хэрэглэхгүй байх. Хэрэв хэрэглэдэг бол хариуцсан эмчидээ мэдэгдэх хэрэгтэй. Үүнд: цитрат, глюкоз, оксалат, аспирин, аминосалицилин хүчил(3)

Ашигласан материал:

  1. Эмнэл зүйн лабораторийн мэргэжилтний гарын авлага Г. Наран, Н. Мөнхтүвшин УБ 2012 он
  2. https://labtestsonline.org/tests/amylase
  3. Mosby’s Diagnostic and Laboratory test Reference 12th edition