Хариуавах

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

Захын судаснаас өгөх сорьц Тусгай сорьц Үйлчлүүлэгч бэлдэж ирэх сорьц
Ангилал Шинжилгээний нэр
1МолекулбиологиХүний Папиллома вирүc-28 (үрийн шингэн)
2МолекулбиологиНуклейн хүчил ялгах
3МолекулбиологиБЗХӨ үүсгэгч 14 (үрийн шингэн)
4Клининк химиҮрийн шингэний чанарын шинжилгээ
5Клининк химиШээсний Ерөнхий Шинжилгээ (14 үзүүлэлт)
6Клининк химиШээсний Тунадасын Шинжилгээ
7Микробиологи-бусадТархи нугасны шингэн эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
8Микробиологи-бусадУушгины ус эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
9Микробиологи-бусадПлеврийн шингэн эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
10Микробиологи-бусадХэвлийн шингэн эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
11Микробиологи-бусадҮений шингэн эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
12Микробиологи-бусадуушгины буглаа эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
13Микробиологи-бусадЦуллаг эрхтнүүдэд хуримтлагдсан шингэнүүдээс эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
14Микробиологи-бусадцөсний шингэн эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
15Микробиологи-бусадЭлэгний буглаа эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
16Микробиологи-бусадцээжний хөндийн шингэн эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
17Микробиологи-бусадБөөрнөөс соруулж авсан шингэн эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
18Иммунолги-2Шээснээс мансууруулах төрлийн бодис илрүүлэх
19МолекулбиологиНуклейн хүчил ялгах
20МикробиологиЦэрнээс эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
21МикробиологиШээснээс эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
22МикробиологиТүрүү булчирхайн шүүрлээс арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
23МикробиологиҮрийн шингэнээс эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
24МикробиологиБааснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
25МикробиологиБөөлждөснөөс эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
26МикробиологиХодоодны угаадаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)