Хариуавах

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

Захын судаснаас өгөх сорьц Тусгай сорьц Үйлчлүүлэгч бэлдэж ирэх сорьц
Ангилал Шинжилгээний нэр
1Микробиологи-бусадЦуснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх
2Микробиологи-бусадБацилл хадгалалт
3Микробиологи-бусадБ бүлгийн стреп илрүүлэх(ID, AST)
4Микробиологи-бусадБичил биетэн тодорхойлох
5Микробиологи-бусадХатигнаас MRSA ялган дүйх (ID,AST)
6Микробиологи-бусадЗалгиурын арчдаснаас MRSA ялган дүйх
7Микробиологи-бусадХамрын арчдаснаас MRSA ялган дүйх (ID, AST)
8МикробиологиБуглаанаас MRSA ялган дүйх
9МикробиологиХоолойн залгиурын арчдаснаас хамрын арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
10МикробиологиҮтрээний арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
11МикробиологиУмайн хүзүүний арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
12МикробиологиУмайн арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
13МикробиологиШээсний сүвийн арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
14МикробиологиГадна бэлэг эрхтний арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
15МикробиологиХошногоны амсраас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
16МикробиологиШулуун гэдэсний арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
17МикробиологиКатетраас соруулсан шээснээс эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
18МикробиологиАмьсгалын гуурснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх (ID, AST)
19МикробиологиХөхний сүүнээс эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
20МикробиологиБатганаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх (ID, AST)
21МикробиологиХатигнаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
22МикробиологиМундаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх (ID, AST)
23МикробиологиОсол гэмтлийн шархны арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
24МикробиологиМэс заслын шархны арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх (ID, AST)
25Микробиологихамрын арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
26МикробиологиТүлэнхийн шархны арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх (ID, AST)
27МикробиологиДиализын төхөөрөмжөөс эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
28Микробиологихамрын угаадаснаас с эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
29МикробиологиЭдээс эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
30МикробиологиШархнаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх
31МикробиологиБуглаанаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх
32МикробиологиАрьсны идээт үрэвслээс эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх
33МикробиологиХүйн арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян мөөгөнцөр ялган дүйх
34МикробиологиНүдний арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
35МикробиологиЧихний арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
36МикробиологиАмны хөндийн арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
37МикробиологиБуйлны арчдаснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх(ID, AST)
38МолекулбиологиҮтрээний үрэвсэл үүсгэгч 14 бичил биетэн илрүүлэх шинжилгээ
39МолекулбиологиНүдний халдвар үүсгэгч 5 эмгэгтөрөгч илрүүлэх шинжилгээ
40МолекулбиологиХүний Папиллома вирүс-28 (Арчдас)
41Иммунолги-2Хламидын эсрэг төрөгч
42МикроскоптБэлгийн замын арчдас (эрэгтэй)
43МолекулбиологиБЗХӨ үүсгэгч 14 (Арчдас)
44МикроскоптШимэгч хорхойн өндөг
45МикроскоптБэлгийн замын арчдас-ньюжент шалгуур