Сорьцынтухай

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний сорьцын мэдээллийг илүү хялбараар хүргэх зорилгоор олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

Захын судаснаас өгөх сорьц Тусгай сорьц Үйлчлүүлэгч бэлдэж ирэх сорьц
АргаШинжилгээний нэр
1ГематологиЦусны ABO бүлэг
2ГематологиЦусны Дэлгэрэнгүй Шинжилгээ
3ГематологиРезус фактор
4ГематологиУлаан Эсийн Тунах Хурд
5МолекулбиологиХепатит Бэ вирүсийн ачаалал тоолох
6МолекулбиологиХепатит Цэ вирүсийн ачаалал тоолох
7МолекулбиологиХепатит Цэ вирүсийн генотип тодорхойлох
8МолекулбиологиХепатит Дэ вирүсийн ачаалал тоолох
9БиохимиАнгиотензин хувиргагч фермент (АХФ)
10БиохимиАлфа-Фукозидаза-Л (AFU)
11БиохимиАЛАТ
12БиохимиАльбумин
13БиохимиШүлтлэг фосфатаза
14БиохимиАмилаза (a-Amylase)
15Биохимиаполипопротеин А1 (ApoA1)
16БиохимиАполипопротеин В (ApoB)
17БиохимиАСАТ
18БиохимиАнтистрептолизин О (АСЛО)
19БиохимиБилирубин (Шууд)
20БиохимиБилирубин (Нийт)
21БиохимиХавсарга C3
22БиохимиХавсарга C4
23БиохимиКальци (Ca)
24БиохимиХолестрол (Нийт)
25БиохимиКреатинкиназа MB (СК-МВ)
26БиохимиХлор (Cl)
27БиохимиЦ-пептид
28БиохимиКреатинин (цусан дахь хэмжээ)
29БиохимиС Реактив Уураг (Биохими)
30БиохимиС реактив уураг (Өндөр мэдрэмжит)
31БиохимиЗэс (Cu)
32БиохимиЦистатин (С-CysC)
33БиохимиТөмөр (Fe)
34Биохими5-нуклеотидаза (5-НТ)
35БиохимиФруктозамин
36БиохимиГамма-глутамил трансфераза (ГГТ)
37БиохимиГлобулин
38БиохимиГлюкоз (Сахар)
39БиохимиГлюкозжсон гемоглобин (HbA1c)
40БиохимиХолестрол (Өндөр нягтралтай липопротейн)-HDL
41БиохимиИммуноглобулин А (IgA)
42БиохимиИммуноглобулин G (IgG)
43БиохимиИммуноглобулин М (IgM)
44БиохимиИнсулин
45БиохимиКали (К)
46БиохимиЛактат дегидрогеназа (ЛДГ)
47БиохимиХолестрол (Бага нягтралтай липопротейн)-LDL
48БиохимиЛипаза
49БиохимиМикроальбумин (MAlb)
50БиохимиМагни (Mg)
51БиохимиНатри (Na)
52БиохимиФосфор (P)
53БиохимиУураг (Нийт)
54БиохимиРевматойд Фактор (Биохими)
55БиохимиТриглицерид
56БиохимиШээсний хүчил
57БиохимиШээг (Mочевин)
58БиохимиЦайр (Zn)
59БүлэгнэлтaPTT
60БүлэгнэлтБүлэгнэлтийн Ерөнхий Шинжилгээ
61БүлэгнэлтБүлэгнэлтийн Дэлгэрэнгүй
62БүлэгнэлтФибриноген
63БүлэгнэлтТромбины хугацаа
64ИммунологиУргийн альфа уураг
65ИммунологиАнти Мюлерийн гормон тодорхойлох
66ИммунологиЭлэгний А вирүсийн эсрэгбие (нийт)
67ИммунологиЭлэгний В вирүсийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн эсрэгбие /нийт/
68ИммунологиЭлэгний Бэ вирүсийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгчийн эсрэгбие /нийт/
69ИммунологиТироглобулины Эсрэгбие
70ИммунологиТироид ПерОксидаза ферментийн эсрэгбие
71ИммунологиХавдрын антиген-125
72ИммунологиХавдрын Эсрэгтөрөгч 15-3
73ИммунологиХавдрын Эсрэгтөрөгч 19-9
74ИммунологиХөврөлийн үеийн хавдрын Эсрэгтөрөгч
75ИммунологиЦитомегаловирүсийн иммуноглобулин G
76ИммунологиЦитомегаловирүсийн иммуноглобулин М
77ИммунологиТүрүү Булчирхайн Өвөрмөц Эсрэгтөрөгч (комплекс)
78ИммунологиКортизол (ийлдэс)
79ИммунологиД-Димер 2
80ИммунологиЭстрадиол Даавар
81ИммунологиФерритин
82ИммунологиТүрүү Булчирхайн Өвөрмөц Эсрэгтөрөгч (чөлөөт)
83ИммунологиФолликул Сэдээгч даавар
84ИммунологиЧөлөөт трииодотиронин
85ИммунологиЧөлөөт Тироксин
86ИммунологиЭлэгний А вирүсийн IgM эсрэгбие
87ИммунологиЭлэгний В вирүсийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн эсрэгбие /IgM/
88ИммунологиХепатит Бэ вирүсийн E эсрэгтөрөгч/эсрэгбие илрүүлэх шинжилгээ
89ИммунологиЭлэгний Бэ вирүсийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч (ELFA)
90ИммунологиХүний хорион Гонадотропин даавар
91ИммунологиЭлэгний Цэ вирүсийн эсрэгбие (ELFA)
92ИммунологиИммуноглобулин Е (нийт)
93ИммунологиШар биеийг идэвхжүүлэгч даавар
94ИммунологиМиоглобин
95ИммунологиХДХВ П24-Эсрэгтөрөгч
96ИммунологиПрокальцитонин
97ИммунологиПрогестерон Даавар
98ИммунологиПролактин даавар
99ИммунологиНийт T3-трииодтиронин
100ИммунологиНийт Т4-трииодтиронин
101ИммунологиТестостерон (Нийт)
102ИммунологиТүрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (нийт)
103ИммунологиТироид Сэдээгч Даавар
104СерологиАнтистрептолизин О (ASLO)
105СерологиС реактив уураг (CRP)
106СерологиРевматоид фактор
107Иммунолги-2Элэгний Дэ вирусын эсрэгбие
108Иммунолги-2Хепатит С вирүсийн эсрэгбие тодорхойлох
109Иммунолги-2Кортизол /Шүлс/
110Иммунолги-2Цитомегаловирус IgG&M
111Иммунолги-2Хеликобакторийн эсрэгбие (цуснаас) тодорхойлох
112Иммунолги-2Хеликобактерийн эсрэгтөрөгч (бааснаас) тодорхойлох
113Иммунолги-2Херпес вирус 1&2 IgG&M
114Иммунолги-2Хепатит В вирүсийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч-HBsAg
115Иммунолги-2RPR
116Иммунолги-2RPR-ТИТР
117Иммунолги-2Рубелавирус IgG&M
118Иммунолги-2Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие (түргэвчилсэн шинжилгээ)
119Иммунолги-2Torch суурь
120Иммунолги-2Torch бүрэн
121Иммунолги-2Токсоплазма IgG&M
122Иммунолги-2TPHA
123Иммунолги-2Сүрьеэгийн эсрэг бие (rapid)
124Иммунолги-2ХДХВ-ийн эсрэгбие (Anti-HIV)
125ИммунологиД аминдэм 25-ОН (нийт)