Чанар стандарт

Эрүүл явж мөнх жаргахад болзошгүй өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх нь чухал бөгөөд та энэ хэсэгт хэдэн насны үед мөн мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан ямар ямар өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон, урьдчилан сэргийлэхдээ ямар ямар үзлэг шинжилгээнд хамрагдах зэрэг цогц мэдээллийг авах боломжтой.

ISO15189
Лабораторийн олон улсыг стандарт нэвтрүүлж магадлан итгэмжлэгдсэн.

RANDOX/RIQAS
ОУ-ын биохими, хематологи, иммунологийн чанарын гадаад хяналтад хамрагддаг.

ХӨСҮТ
Монгол улсын элэгний вирүс тоолох шинжилгээгээр ХӨСҮТ-ээс баталгаажсан.

WHO GLOBAL HPV LABNET
Чанарын хаяналтаар хүний папилломын вирүсийн генотип тодорхойлох шинжилгээ нь баталгаажсан.

ДЭМБ
Хяналтын сорьцоор бэ, цэ вирүс тоолох полимеразын гинжин урвалын арга нь баталгаажсан.

MEQAS
Лабораторын чанарын гадаад хяналтаар биохими, хематологийн аргууд баталгаажсан.

“Эрсдэл бага”
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын үнэлгээтэй.

EQUALIS
Олон улсын хяналтын багцаар баталгаажсан.

ONEWORLD ACCURACY
Канад улсын чанарын гадаад хяналтад хамрагдсан.