УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ

Эрүүл явж мөнх жаргахад болзошгүй өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх нь чухал бөгөөд та энэ хэсэгт хэдэн насны үед мөн мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан ямар ямар өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон, урьдчилан сэргийлэхдээ ямар ямар үзлэг шинжилгээнд хамрагдах зэрэг цогц мэдээллийг авах боломжтой.

Зөвхөн танай байгууллага
хамт олонд зориулж багц гаргаж, үйлчилгээ үзүүлэх

Хүссэн газарт
шинжилгээг ажлын байран дээр нь очиж авах

Интернэт
шинжилгээний хариуг авах боломж

Байрлал
танд хамгийн ойрхон

Тайлан
хамт олны тайлан гаргах

Уян хатан
цагийн хуваарийн нөхцөл

Цогц багц
лабораторийн шинжилгээ, багажийн шинжилгээ, эмчийн үзлэгтэй

Мэргэжилтэн
зөвхөн танай байгууллагад зориулсан мэргэжилтэн хариуцан ажиллах

Сургалт
ажлын байран дээр эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт