Эрүүл явж мөнх жаргахад болзошгүй өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх нь чухал бөгөөд та энэ хэсэгт хэдэн насны үед мөн мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан ямар ямар өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон, урьдчилан сэргийлэхдээ ямар ямар үзлэг шинжилгээнд хамрагдах зэрэг цогц мэдээллийг авах боломжтой.

Гялс лабораторид шинжилгээ бүр шинжилгээний төрлөөс хамааран тусгай арга аргачлал стандартын дагуу хийгддэг ба тухайн төрлийн шинжилгээгээр нарийн мэргэшсэн мэргэжилтнүүд өндөр хүчин чадал бүхий төхөөрөмжүүд дээр таны шинжилгээг хийдэг.

Та манай шинжилгээний насны ангилалаар багцын мэдээллийг татаж авахыг хүсвэл дараах формыг бөглөөрэй.

Багцын мэдээлэл татаж авах

Хувь хүний мэдээлэл