ТОП МЭДЭЭ
15 Sep
Манай лаборатори 2017 оны 9 сарын 1-нд Лабораторийн олон улсын стандарт ISO15189 шаардлага хангасан анхдагч хувийн хэвшлийн лаборатори боллоо. Олон улсын чанарын түвшинд, ...
2017-09-15 16:09:05
05 Sep
Эхийн хэвлийд бойжиж буй энхрий бяцхан үрсийн өсөлт хөгжлийг үнэлнэ. Эргийн эрт үеийн илрүүлэг шинжилгээний нь дараах ач холбогдолтой. Үүнд:Эхийн өвчлөлийн ...
2017-09-05 09:57:55